Barkod Standartı

Dışarıdan txt dosyasından veya excel dosyasından aktardığınız stok kartlarının Barkod tipi alanı boş gelirse bu cümle ile uzunluklarına barkod tipi ataması yapabilirsiniz.

 

UPDATE *!FTBLBIRIMLEREX SET BARCODESTD=1  WHERE LEN(BARCODE)=13

(Uzunlukları 13 hane olan barkodların Barkod Standartını EAN13 yapar)

UPDATE *!FTBLBIRIMLEREX SET BARCODESTD=2  WHERE LEN(BARCODE)=8

(Uzunlukları 8 hane olan barkodların Barkod Standartlarını EAN8 yapar)

 

Para Birimleri Değiştirme

İlk olarak Başlat/Programlar/Vega/Araçlar/Hizmet programını çalıştırın.

Hizmet program menüsünde bulunan Dbmanager butonuna basınız. Sunucuya bağlan butonuna basınız, Sql komutları sekmesine geçiniz.

Aşağıda örneği verilen cümleyi yazınız.

SQL Cümlesi:

UPDATE *!FTBLBIRIMLEREX SET PB1=’TL’ WHERE PB1=’YTL’

UPDATE *!FTBLBIRIMLEREX SET PB2=’TL’ WHERE PB2=’YTL’

UPDATE *!FTBLBIRIMLEREX SET PB3=’TL’ WHERE PB3=’YTL’

Açıklama:

Set komutundan sonra gelen alan güncelleyeceğiniz alan WHERE komutundan sonra gelenalan sorgulayacağınız alandır.